Licencirani suci konjičkog sporta
Prezime i ime
Prepone
Dresura
Daljinsko
Zaprege
Steward
Bogadi IvicaNacionalni  FEI** 
Brezić MladenNacionalni   FEI2*
Cigit Ivana Nacionalni   
Dragišić MilenaNacionalni    
Džambo GoranRegionalni   Regionalni
Ivković LaticaNacionalni   FEI1*
Jurjević DragomirNacionalni  Nacionalni 
Kovačić Branko   Nacionalni  
Kramarić Zlatko  Nacionalni  
Križanec DoraRegionalni   R
Kuna IvanNacionalni NacionalniNacionalni 
Lujić Dražen   Nacionalni 
Ljubić Ivana Nacionalni   
Mandić IvicaNacionalni NacionalniNacionalni 
Markić Jozef  Regionalni  
Marović ŽeljkoNacionalni    
Maršanić Vanda NacionalniNacionalni  
Milivojević Boško  Regionalni  
Pirš Petraković JasminkaFEI2*    
Poljaković ZdravkaFEI3*    
Prokeš EmaNacionalniNacionalniNacionalni  
Selanec SmiljkaFEI3* FEI4*  
Stanković DanielRegionalni    
Šeper ŽeljkoNacionalni    
Uravić Toni  Regionalni  
Valuh ŽeljkoNacionalniNacionalni  Nacionalni
Vaniš Tanja Nacionalni   
Vidović AndreaRegionalni    
Vlajinić Vladimir  Nacionalni