Licencirani suci konjičkog sporta
Prezime i ime
Prepone
Dresura
Daljinsko
Zaprege
Steward
Bogadi IvicaNacionalni  FEI** 
Brezić MladenNacionalni   FEI2*
Cigit Ivana Nacionalni   
Kramarić Zlatko  Nacionalni  
Križanec DoraRegionalni   R
Ljubić Ivana FEI**   
Mandić IvicaNacionalni NacionalniNacionalni 
Olujić SanjaNacionalniNacionalni   
Pavičić Karen Lynne Nacionalni   
Pirš Petraković JasminkaFEI2*    
Poljaković ZdravkaFEI3*    
Selanec SmiljkaFEI3* FEI4*  
Stanković DanielRegionalni    
Šeper ŽeljkoNacionalni    
Valuh ŽeljkoNacionalniNacionalni  Nacionalni
Vlajinić Vladimir  Nacionalni