Odaberite utakmicu
1. Prvenstvo Hrvatske za osobe s invaliditetom |
2. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače - A |
3a. Prvenstvo Hrvatske za Kadete A - natjecatelji do 16 godina |
3b. Prvenstvo Hrvatske za Kadete A - natjecatelji 17 i više godina |
4. PH za amatere L |
5. PH za juniore LM |
6. PH za mlade jahače - M |
7. PH za seniore - PSG |
8. Prvenstvo Hrvatske za osobe s invaliditetom |
9. A-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za PONY jahače |
10a. A-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za KADETE - natjecatelji do 16 godina |
10b. A-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za KADETE - natjecatelji 17 i više godina |
11. L-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za AMATERE |
12. LM-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za JUNIORE |
13. M-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za MLADE JAHAČE |
14. YR-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava