Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
4. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
5. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
7. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
10. Utakmica Idealno vrijeme za S1 licence, ostali ex-aequo | 0,90m
11. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostaliExaequo | 1,00-1,05m
12. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
13. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
14. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,35m
15. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
16. Utakmica Ex-Aequo | 0,80m
17. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
18. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama | 1,00m
19. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special), | 1,15m
20. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,25m
21. GOLD TOUR - Utakmica na baraž | 1,40m

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava