Odaberite utakmicu
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava