Odaberite utakmicu
1. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
2a. Kategorija A - I. kolo Karoca Talent Tour-a - Otvorena utakmica |
2b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
3a. Utakmica za mlade konje (četverogodci) |
3b. Utakmica za mlade konje (petogodcii) |
3c. Utakmica za mlade konje (šesterogodci) |
3d. Utakmica za mlade konje (sedmogodci) |
4. Kategorija L |
5. Kategorija LM |
6. Kategorija M - I. kolo Karoca Dressage Cupa - Otvorena utakmica |
7a. Kategorija S - INTER |
7b. Kategorija S - PSG |
8. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
9a. Kategorija A - Croatia Cup za pony jahače i kadete |
9b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
10. Kategorija L - Croatia Cup juniori i amateri |
11. Kategorija LM - Croatia Cup mladi jahači |
12. Kategorija M - Croatia Cup za seniore |
13a. Kategorija S - INTER - Croatia Cup za seniore |
13b. Kategorija S - PSG - Croatia Cup za seniore |
14a. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija I |
14b. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija II |
14c. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija III |
14d. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija IV |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava