Odaberite utakmicu
1. Ex aequo | 0,60m
2. Utakmica idealno vrijeme za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
3. Ex aequo | 0,90m
4. EVAGO FUTURE STARS - Utakmica idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex aequo | 1,00m
5. EVAGO BRONZE TOUR - Utakmica na američki baraž | 1,10m
6. EVAGO SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
7. EVAGO GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. Ex aequo | 0,60m
9. EVAGO PONY TOUR - Utakmica idealno vrijeme za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
10. Ex aequo | 0,90m
11. EVAGO FUTURE STARS - Utakmica idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex aequo | 1,00m
12. EVAGO BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze | 1,10m
13. EVAGO SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
14. EVAGO GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,35m
15. EVAGO PONY TOUR - Utakmica na vrijeme za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
16. Utakmica ex-aequo | 0,90m
17. EVAGO FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex aequo | 1,00m
18. EVAGO BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,15m
19. EVAGO SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,25m
20. EVAGO GOLD TOUR - Utakmica WINNING ROUND, | 1,40m

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava