Odaberite utakmicu
1. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m
2. Utakmica „Ex-Aequo“ | 1,00m
3. Utakmica dvije faze | 1,10m
4. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – I. utakmica | 1,15m
5. Prvenstvo Hrvatske za Juniore i Amazonke – I. utakmica | 1,20m
6. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – I. utakmica | 1,40m
7. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m
8. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – I. utakmica | 0,90m
9. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – I. utakmica | 1,10m
10. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – II. utakmica | 1,15+1,20m
11. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – I. utakmica | 1,30m
12. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – II. utakmica | 1,40m
13. Ex aequo | 0,80m
14. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – II. utakmica | 0,90m
15. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – II. utakmica | 1,10m
16. Prvenstvo Hrvatske za Juniore i Amazonke – I. utakmica | 1,25m
17. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – II. utakmica | 1,30m
18. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – II. utakmica | 0,90m
19. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – III. utakmica | 1,15m
20. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – III. utakmica | 1,20m
21. Prvenstvo Hrvatske za Juniore i Amazonke – III. utakmica | 1,25m
22. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – III. utakmica | 1,35m
23. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – III. utakmica | 1,45m

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava