Odaberite utakmicu
1. E-6 – Otvorena utakmica |
2. Prvenstvo Hrvatske za osobe s invaliditetom |
3a. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače - A6 |
3b. Prvenstvo Hrvatske za Kadete A6 |
4a. PH za juniore L6 |
4b. PH za amatere L6 |
5. PH za mlade jahače - LM6 |
6. PH za seniore - M6 |
7. PH za seniore - PSG |
8. PH za seniore - Intermediate I |
9. PH za seniore - Intermediate II |
10. PH za seniore -GP |
11. E-6 – Otvorena utakmica |
12. Prvenstvo Hrvatske za osobe s invaliditetom |
13a. A-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za PONY jahače |
13b. A-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za KADETE |
14a. L-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za JUNIORE |
14b. L-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za AMATERE |
15. LM-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za MLADE JAHAČE |
16. M-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |
17. YR-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |
18. Intermediate I-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |
19. Intermediate II-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |
20. GP-freestyle – Prvenstvo Hrvatske za SENIORE |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava