Odaberite utakmicu
1. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
2a. Kategorija A - natjecatelji starosti do 16 godina - Finale Karoca Talent Tour-a |
2b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
3a. Utakmica za mlade konje (četverogodci) |
3b. Utakmica za mlade konje (petogodcii) |
3c. Utakmica za mlade konje (šesterogodci) |
3d. Utakmica za mlade konje (sedmogodci) |
4. Kategorija L |
5. Kategorija LM |
6. Kategorija M - Finale Karoca Dressage CUP-a |
7a. Kategorija S - INTER |
7b. Kategorija S - PSG |
8. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
9a. Kategorija A - Natjecatelji do 16 godina starosti |
9b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
10. Kategorija L |
11. Kategorija LM |
12. Kategorija M |
13a. INTER1 |
13b. PSG |
14. Utakmica za osobe s invaliditetom |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava