Odaberite utakmicu
1a. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60 m
1b. Utakmica na Idealno Vrijeme (D.12.17.) / Competition on Optimum Time | 0,80 m
2. Stilska utakmica za natjecatelje (D.12.15.) | 1,00 m
3. Utakmica u dvije faze (D.12.13.1.5.2.) / Competitionin Two Phases (FEI 274.1.5.2.) | 1,15 m
4. Utakmica na vrijeme s baražem (D.8.4.2.2.) Competition against the clock with jump off (FEI 238.2.2) | 1,20 m
5a. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,90 m
5b. Stilska utakmica za natjecatelje (D.12.15.) | 1,00 m
6. Utakmica u dvije faze (D.12.13.1.5.1.) / Competitionin Two Phases (FEI 274.1.5.1.) | 1,10 m
7. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,25 m
8. Utakmica na vrijeme s baražem (D.8.4.2.2.) Competition against the clock with jump off (FEI 238.2.2) | 1,30 m

Ukupno prijavljenih: 4
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijaveStatus
 Kavur Sanja161 BLITZKK Galop team Koprivnica25.06.2020R
 Kavur TomislavALL MY MEMORIESKK Galop team Koprivnica25.06.2020R
 Božić ElizabetaCHICO 2KK Nikola Zrinski26.06.2020R
 Šoštarec IvaOBELISKKK Nikola Zrinski26.06.2020R
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava