Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
4. Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
5. Utakmica na vrijeme | 1,10m
6. Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
7. Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
10. Utakmica ex-aequo | 0,90m
11. Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostaliExaequo | 1,00-1,05m
12. Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
13. Utakmica na vrijeme | 1,20m
14. Utakmica na vrijeme | 1,30m
16. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
17. Utakmica Ex-Aequo | 0,80m
18. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
19. Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama | 1,00m
20. Utakmica u dvije faze (Special), | 1,15m
21. Utakmica na vrijeme | 1,25m
22. Utakmica na baraž | 1,35m

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava