Odaberite utakmicu
1. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
2a. Otvorena utakmica - Kategorija A |
2b. Otvorena utakmica - Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
3a. Otvorena utakmica - Utakmica za mlade konje (četverogodci) |
3b. Otvorena utakmica - Utakmica za mlade konje (petogodcii) |
3c. Otvorena utakmica - Utakmica za mlade konje (šesterogodci) |
3d. Otvorena utakmica - Utakmica za mlade konje (sedmogodci) |
4. Otvorena utakmica - Kategorija L |
5. Otvorena utakmica - Kategorija LM |
6. Otvorena utakmica - Kategorija M |
7. Otvorena utakmica - Otvorena utakmica |
8. Otvorena utakmica - Inter |
9. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
10. Otvorena utakmica - Utakmica za osobe s invaliditetom |
11a. Otvorena utakmica - Kategorija A - natjecatelji do 16 godina starosti |
11b. Otvorena utakmica - Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
12. Otvorena utakmica - Kategorija L |
13. Otvorena utakmica - Kategorija LM |
14. Otvorena utakmica - Kategorija M |
15. Otvorena utakmica - Kategorija S - PSG |
16. Otvorena utakmica - Kategorija INTER |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava