Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo | 0,60m
2. Pony riders/horses Tour - Utakmica „Idealno vrijeme“ za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
3. Utakmica Ex-Aequo | 0,90m
4. FUTURE TOUR - Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, S2 do 25 godina, ostali Ex aequo | 1,00m
5. BRONZE TOUR - Utakmica na američki baraž | 1,10m
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze | 1,20m
7. TITANIUM TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,35m
8. Utakmica Ex-Aequo | 0,60m
9. PONY RIDERS/HORSES TOUR - Utakmica „Idealno vrijeme“ za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
10. Utakmica Ex-Aequo | 0,90m
11. FUTURE TOUR - Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, S2 do 25 godina, ostali Ex aequo | 1,00m
12. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze - specijal | 1,10m
13. Memorijal Hrvatskih Konjičkih Velikana - Utakmica na baraž | 1,40m
14. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
15. TITANIUM TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
16. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
17. SILVER TOUR - Utakmica na američki baraž | 1,20m
18. TITANIUM TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
19. PEHAR GRADA ZAGREBA-Utakmica na baraž | 1,45m
20. PONY RIDERS/HORSES TOUR - Utakmica „Idealno vrijeme“ za pony jahače, ostali Ex aequo | 0,80m
21. Utakmica Ex-Aequo | 0,90m
22. FUTURE TOUR - Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, S2 do 25 godina, ostali Ex aequo | 1,00m

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava