Odaberite utakmicu
1. Utakmica zatvorena za osobe s invaliditetom |
2. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
3a. Kategorija A - Otvorena utakmican - atjecatelji starosti do 16 godina, |
3b. Kategorija A - Otvorena utakmican - natjecatelji starosti 17 godina i više |
4. Otvorena utakmica - Kategorija L |
5. Otvorena utakmica - Kategorija LM |
6. Otvorena utakmica - Kategorija M |
7. Otvorena utakmica - PSG |
8. Utakmica zatvorena za osobe s invaliditetom |
9. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
10a. Kategorija A - Otvorena utakmican - natjecatelji starosti do 16 godina, |
10b. Kategorija A - Otvorena utakmican - natjecatelji starosti 17 godina i više |
11a. Kategorija A Freestyle- Otvorena utakmican - natjecatelji starosti do 16 godina, |
11b. Kategorija A Freestyle- Otvorena utakmican - natjecatelji starosti 17 godina i više |
12a. Utakmica za mlade konje (četverogodci) |
12b. Utakmica za mlade konje (petogodcii) |
12c. Utakmica za mlade konje (šesterogodci) |
12d. Utakmica za mlade konje (sedmogodci) |
13. Otvorena utakmica - Kategorija L freestyle |
14. Otvorena utakmica - Kategorija LM freestyle |
15. Otvorena utakmica - Kategorija M freestyle |
16. Kategorija S - FEI YR-freestyle |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava