Odaberite utakmicu
1. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
2a. Kategorija A - Batida Talent Tour - Otvorena utakmica |
2b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
3a. Utakmica za mlade konje (četverogodci) |
3b. Utakmica za mlade konje (petogodcii) |
3c. Utakmica za mlade konje (šesterogodci) |
3d. Utakmica za mlade konje (sedmogodci) |
4. Otvorena utakmica - Kategorija L |
5. Otvorena utakmica - Kategorija LM |
6. Otvorena utakmica - Kategorija M |
7. Batida Dressage Cup - Otvorena utakmica |
8. Otvorena utakmica |
9. Otvorena utakmica (svi natjecatelji rezultata 53% i više jednako su nagrađeni) |
10a. Kategorija A - Croatia Cup za pony jahače i kadete |
10b. Kategorija A - natjecatelji starosti 17 godina i više |
11. Kategorija L - Croatia Cup juniori i amateri |
12. Kategorija LM - Croatia Cup mladi jahači |
13. Kategorija M - Croatia Cup za seniore |
14a. Kategorija S - PSG - Croatia Cup za seniore |
14b. Kategorija S - INTER1 - Croatia Cup za seniore |
15a. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija I |
15b. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija II |
15c. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija III |
15d. Utakmica za osobe s invaliditetom - Croatia Cup za osobe s invaliditetom - Kategorija IV |

Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava