Licencirani suci konjičkog sporta
Prezime i ime
Prepone
Dresura
Daljinsko
Zaprege
Steward
Bogadi IvicaNacionalni  FEI** 
Brezić MladenNacionalni   FEI2*
Brlas Tihana  FEI2*  
Budimir Senka RegionalniNacionalni  
Cigit Ivana Nacionalni   
Dragišić MilenaNacionalni    
Džambo GoranRegionalni   Regionalni
Ivković LaticaNacionalni   FEI1*
Jurak Lukičić Iva Nacionalni   
Jurjević DragomirNacionalni  Nacionalni 
Klarić Zvjezdana Nacionalni   
Kovačić Branko   Nacionalni  
Kramarić Zlatko  Nacionalni  
Križanec DoraRegionalni   R
Kuna IvanNacionalni NacionalniNacionalni 
Lujić Dražen   Nacionalni 
Ljubić Ivana FEI**   
Mandić IvicaNacionalni NacionalniNacionalni 
Marović ŽeljkoNacionalni    
Milković JasminaRegionalni    
Olujić SanjaNacionalniNacionalni   
Pavičić Karen Lynne Nacionalni   
Pirš Petraković JasminkaFEI2*    
Poljaković ZdravkaFEI3*    
Selanec SmiljkaFEI3* FEI4*  
Stanković DanielRegionalni    
Šeper ŽeljkoNacionalni    
Terlević Ivan  Regionalni  
Uravić Toni  Regionalni  
Valuh ŽeljkoNacionalniNacionalni  Nacionalni
Vlajinić Vladimir  Nacionalni